Vad ska jag som djurvakt tänka på under COVID-19-situationen?