Jag arbetar deltid / har ett varierande arbetsschema - kan jag fortfarande bli en djurvakt?