Hur många hundar kan jag ta emot på en och samma gång?