Vad händer om mitt husdjur blir sjukt eller skadat i djurvaktens vård?