Finns det några lagliga krav som jag borde vara medveten om?