Som dyrepasser, hva bør jeg gjøre eller vite mtp COVID-19 situasjonen?