Har jeg lov til å gi telefonnummeret mitt til dyreeier?