Hva diskuterer man på det første møte med dyreeier?