Hvordan legger jeg til bilder i "Mine Pelskledde Klienter"?