Hva om jeg ikke kan eller har lyst til å passe dyret i dets eget hjem?