Jeg er dyreejer – hvordan påvirker coronavirussen / COVID-19 min booking?